Název Popis
Ochrana člověka za mimořádných událostí

Tato publikace, jejíž autorkou je PaedDr. Eva Marádová, CSc., vychází ze zásad interdiscipli­nárního přístupu v ochraně dětí. Obsahuje teoretický úvod do problematiky ochrany obyvatel za mimořádných událostí, shrnující přehled a charakteristiku mimořádných událostí přírodního i antropogenního původu. Poskytuje souhrn pokynů a praktických doporučení pro správné jednání v konkrétních situacích, které mohou ohrozit zdraví a životy …

Management rizika

Zdařilý učební text Slezské univerzity v Opavě zaměřený na Loss Prevention & Safety Promotion. Autorem díla je profesor František Babinec. 

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

Jedná se o metodickou pomůcku pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. Autor Pavel Kučina.

Vybrané aspekty soudobého terorismu

Autor David Řehák a kol. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

SOS – Naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu

Autoři Chris McNab a Joanna Rabigerová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.