Název Popis
Rizika nanomateriálů

Jedná se o učební text zaměřený na problematiku nanobezpečnosti. Dílo obsahuje osm hlavních kapitol: 1) Současný stav v oblasti nanotechnologií, 2) Bezpečnost nanotechnologií, omezení a stav legislativy, 3) Nanomateriály a jejich specifické vlastnosti, 4) Expozice, příjem a translokace nanomateriálů, 5) Interakce nanomateriálů s biologickými systémy, 6) Mechanismy toxického účinku nanočástic, 7) Zdravotní dopady v souvislosti s …

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele

Autor Marcela Rupová a Petr Skřehot. V pos­ledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) je v současnosti k tzv. „novým rizikům“, mezi něž jsou potenciální nežádoucí důsledky nanotechnologií řazeny, …