Název Popis
Používání chemických látek v zemědělství

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými v zemědělství. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, která vyplývají z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena …

Bezpečnost při práci v zemědělství

Autor Jaroslav Vaněk. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečná práce v zemědělství – provozní objekty a zařízení

Autor Jaroslav Vaněk. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci s chemickými prostředky

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hodnocení pracovního prostředí v zemědělství

Autor Marie Licková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.