Název Popis
Praktická vizuální komunikace – učebnice druhé gramotnosti

Velice zdařilá a obsáhlá monografie Mgr. Tomáše Fassatiho zaměřená na ergonomické aspekty zobrazování informací. Učebnice je rozdělena do čtyř částí, které se často opakovaně věnují jednotlivým oblastem zrakového sdělování, aby je podrobily různým úhlům pohledu. Přesto, že jsou jednotlivé díly publikace více věnovány teorii nebo praxi, je návaznost teorie a praxe využívána průběžně. V teoretických částech se to …

Zraková zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Světlo a osvětlování

Malé skriptum Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, které se zaměřuje na problematiku světla a osvětlování v interiérech.

100x o umělém osvětlení

Autor Ladislav Chalupský. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Systémy výstražné a havarijní signalizace

Autor Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.