Název Popis
Biologičtí činitelé

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Prevence v pracovním lékařství

V roce 1997 vydal Státní zdravotní ústav s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví Manuál prevence v lékařské praxi. V roce 2009 byl text Manuálu aktua­lizován, částečně přepracován a vydán pod názvem „Prevence v praxi“. Do reedice z roku 2009 nebyla zahrnuta část věnovaná pracovnělékařské problematice, obsažená v 5. dílu původního Manuálu nazvaném „Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních …

Bezpečnost a ochrana zdraví v obchodě

Autor Oldřich Bilina. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Hygiena v pohostinství a ubytování

Autoři Marie Čemusová a Milan Franta. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při zacházení s pesticidy

Autor Fuhr Jaroslav a Losman Alois. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.