Název Popis
První pomoc a jak ji učit

Příručka vytvořená autorským týmem pod vedením Zdeňky Kubíkové z Masarykovy univerzity v Brně.

Prevence pracovních rizik

Úvodní část publikace představuje souhrnný a obecný úvod k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v tomto kontextu seznamuje s některými aspekty státního dozoru v této oblasti a problematikou školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato část se dále zaměřuje na prevenci rizik a zajišťování bez­pečnosti a ochrany zdraví při činnostech jako jsou strojní obrábění …

Bezpečná práce při bourání

Autor Václav Brabec. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Autorky Marcela Dobřanská a Uršula Rusnoková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Rodinný podnik – to nejdůležitější pro bezpečnost a zdraví v rodinných podnicích

V této brožuře naleznete několik příkladů z praxe vycházejících z typického prostředí v rodinných podnicích. Brožura představuje procesní dokumentaci sestavenou na mezinárodní úrovni. Byla společně sestavena členy Vereinigung der Metall-Berufsgenossen­schaften (Sdružení nositelů úrazového pojištění v kovoprůmyslu), Asociación para la Prevención de Accidentes (Svaz pro předcházení úrazům) a Allgemeine Unfallversiche­rungsanstalt (Všeobecná úrazová pojišťovna). Práce byla podpořena členy odborných sekcí Mezinárodní asociace soci­álního …