Název Popis
Rizika nanomateriálů

Jedná se o učební text zaměřený na problematiku nanobezpečnosti. Dílo obsahuje osm hlavních kapitol: 1) Současný stav v oblasti nanotechnologií, 2) Bezpečnost nanotechnologií, omezení a stav legislativy, 3) Nanomateriály a jejich specifické vlastnosti, 4) Expozice, příjem a translokace nanomateriálů, 5) Interakce nanomateriálů s biologickými systémy, 6) Mechanismy toxického účinku nanočástic, 7) Zdravotní dopady v souvislosti s …

Toxikologie

Jedná se o VŠ skripta, jejichž cílem je seznámit čtenáře s vybranými oblastmi toxikologie a s vlivem chemických látek a přípravků na živé organismy a životní prostředí. Dílo obsahuje také problematiku bezpečnosti a hygieny práce včetně platné legislativy související s nakládáním s che­mickými látkami. Po části obecné toxikologie následuje část speciální toxikologie, kde je pozornost zaměřena na toxické vlastnos­ti …

NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

Toxikologická databáze americké NIOSH.

Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů dostupný v tištěné i elektronické podobě stejně jako v podobě webové stránky. http://centrumprev.sweb.cz/…LV-OBSAH.htm

Faktory zevního prostředí, vliv na zdraví, prevence

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice faktorů zevního prostředí, vliv na zdraví, prevence dostupný v tištěné i elektronické podobě. Materiál vypracoval SZU pod autorským vedením prof. Kamila Provazníka.