Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Jedná se o učební text č. 17, který vznikl v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“, jež byl financován z prostředků ESF. Publikace se zaměřuje na právní aspekty zajišťování úkolů na úseku BOZP, především pak z pohledu odborových organizací.

Přílohy
  • BOZP a odbory.pdf
Autor: Petr Skřehot