Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách

Zvláštní příloha Učitelských novin č. 14-15/2006 věnovaná problematice bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a při výuce. V materiálu jsou obsaženy tyto dílčí části (články): 

  • Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti?
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Bezpečnost práce s počítačem
  • Předmět a rozsah kontrolní činnosti ČŠI
  • Požární ochrana ve školách a školských zařízeních 
Přílohy
  • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách.pdf
Autor: Petr Skřehot