Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele

Autor Marcela Rupová a Petr Skřehot. V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) je v současnosti k tzv. „novým rizikům“, mezi něž jsou potenciální nežádoucí důsledky nanotechnologií řazeny, přistupováno v souladu s tzv. „principem předběžné opatrnosti“. Tato příručka, určená primárně pro zaměstnavatele poskytuje aktuální informace o základních vlastnostech nanomateriálů, o bezpečnosti práce s nimi a o možnostech ochrany proti pracovním rizikům.

Přílohy
  • Bezpečnost a ochrana zdraví s nanomateriály_Rupová_Skřehot.pdf
Autor: Petr Skřehot