Bezpečnost práce při přechodu od mechanizace k automatizaci

Autor Jaro Křivohlavý. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Přílohy
  • Bezpečnost práce při přechodu od mechanizace k automatizaci_Kři.pdf
Autor: Petr Skřehot