Bezpečnost práce v lesnictví

Cílem této příručky je proto ve stručnosti informovat o základních zásadách bezpečné práce, kterými je zapotřebí se v zájmu zachování zdraví při provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru řídit, a o požadavcích právních předpisů, které je nutno dodržovat. Přestože nařízení vlády č. 28/2002 Sb., podmínky kvalifikace pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru konkrétně nestanoví, měli by zaměstnavatelé ve vlastním zájmu zajistit pro své zaměstnance odpovídající školení a praktický výcvik, a to s ohledem na značnou rizikovost těchto prací. V důsledku této rizikovosti dochází každoročně ke smrtelným úrazům a k úrazům s těžkým, často trvalým, poškozením zdraví. 

Přílohy
  • Lesnictvi_BOZP.pdf
Autor: Petr Skřehot