Bezpečnost v elektrotechnice

Učební texty Fakulty elektrotechnické VUT v Brně zaměřené na bezpečnost v elektrotechnice. Skripta slouží k přípravě ke zkoušce podle §4 až 6 vyhl. 50/1978 Sb. Skripta respektují normy ČSN v jejich znění platným k roku 2008. Autoři Kaláb Pavel a Miloslav Steinbauer.

Přílohy
  • Bezpečnost v elektrotechnice_Kalab_Steinbauer.pdf
Autor: Petr Skřehot