Biologičtí činitelé

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pracovním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, karcinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Přílohy
  • Biologicti cinitele.pdf
Autor: Petr Skřehot