Chemická rizika

Příručka je určena na pomoc malým a středním podnikům při plnění požadavků spojených s hodnocením rizik na pracovištích s výskytem nebezpečných chemických látek a přípravků. Obsah příručky: 1. Základní informace a principy, 2. Postup hodnocení rizik, 3. Specifikace opatření k eliminaci, nebo snižování rizik, 4. Přílohy. Příručku vydala ISSA, v českém překladu vyšla v roce 2010.

Přílohy
  • Chemicka rizika.pdf
Autor: Petr Skřehot