Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Uvedená kniha se zaměřuje na vymezení problémů, které souvisejí s úpravou pracovních míst určených pro zdravotně postižené zaměstnance. Její nedílnou částí je také analýza současného stavu, zaměřená na úpravu a specifické vybavení pracovních míst pro zdravotně handicapované osoby. 

Přílohy
  • Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením.pdf
Autor: Petr Skřehot