Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části:

 • Vývoj ergonomie 
 • Ergonomická analýza a syntéza 
 • Analytický popis systému člověka při práci 
 • Ergonomická syntéza 
 • Multidisciplinarita ergonomie 
 • Antropologie 
 • Biomechanika 
 • Fyziologie práce 
 • Hygiena práce 
 • Lékařství 
 • BOZP 
 • Technika a technologie 
 • Design 
 • Ekonomie práce 
 • Psychologie práce 
 • Sociologie práce 
 • Pracovní proces 

 

Přílohy
 • sociologie_prace.pdf
 • psychologie_prace.pdf
 • pracovni_proces.pdf
 • lekarstvi.pdf
 • hygiena_prace.pdf
 • fyziologie05.pdf
 • fyziologie04.pdf
 • fyziologie03.pdf
 • fyziologie02.pdf
 • fyziologie01.pdf
 • ekonomie_prace.pdf
 • design.pdf
 • BOZP.pdf
 • biomechanika.pdf
 • technika_a_technologie.pdf
Autor: Petr Skřehot