Fyziologie a psychologie práce

Uvedené skriptum Ostravské univerzity shrnuje základní informace o reakci lidského organismu na fyzickou a psychickou zátěž a prezentuje metody používané na měření a hodnocení zátěže člověka v pracovním procesu. Autory jsou prof. Jirák a PhDr. Bohumil Vašina.

Přílohy
  • FYZIOLOGIE A PSYCHOLOGIE PRÁCE.pdf
Autor: Petr Skřehot