Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods

Monografie zaměřená na metody používané v oblasti analýzy spolehlivosti lidského činitele a ergonomie pracovišť. Vedoucím autorského týmu byl profesor Neville Stanton.

Přílohy
  • Hanbook of Human Factors and Ergonomics Methods_Stanton.pdf
Autor: Petr Skřehot