Hluk

Cílem brožury je informativní pomoc při identifikaci a hodnocení rizik před nepříznivými účinky hluku. Informace jsou rozděleny do čtyř kapitol, a to: 1. Základní informace, 2. Kontrolní list pro hodnocení rizik-hluk, 3. Hodnocení rizika nadměrného hluku, 4. Navrhovaná opatření. Brožuru vydala ISSA; v českém překladu vyšlo v roce 2014.

Přílohy
  • Hluk.pdf
Autor: Petr Skřehot