Hodnocení rizik

Tato brožura je určena malým a středním podnikům jako velmi jednoduchý nástroj pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její vývoj je úzce spojen se sociálně-ekonomickým rozvojem naší společnosti a je zařazen mezi priority členských států EU. Brožura je rozdělena do následujících kapitol: 1. Hodnocení rizik – zákonná povinnost, 2. Terminologie, 3. Metodologie, 4. Identifikace nebezpečí, 5. Odhad rizik a jeho vyhodnocení, 6. Snížení rizika (Výběr a přijetí vhodných opatření), Příloha: Příklady hodnocení rizik.

Přílohy
  • hodnoceni-rizik.pdf
Autor: Petr Skřehot