Identifikace a hodnocení rizik

Jednotlivé kapitoly tohoto materiálu, který je určen zejména pro malé a střední podniky, poskytují základní informace pro zaměstnavatele o tom, jak postupovat při vyhledávání nedostatků, které mohou významným zpùsobem ovlivnit bezpečnost jejich zaměstnanců. Materiál je koncipován tak, aby při jejich splnění byl vytvořen soulad nejen s legislativou platnou v ČR ale i s legislativou harmonizovanou s legislativou EU. Autor Miloš Paleček. 

Přílohy
  • identifikace_hodnoceni_rizik_Paleček.pdf
Autor: Petr Skřehot