Jak na břemena?

Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů či břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Příručka obsahuje řadu instruktivních obrázků, znázorňujících manipulaci s různými typy břemen. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům návod, jak si osvojit patřičné dovednosti a způsoby práce s břemeny tak, aby rizika a nebezpečí s tím spojená byla snížena na nejmenší míru. Zaměstnavatele by měla inspirovat ke zlepšení podmínek na příslušných pracovištích a pracovních místech využitím technických opatření ke snížení fyzické namáhavosti a v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců též k zavedení instruktáží a školení o bezpečné manipulaci s břemeny.

Přílohy
  • jak-na-bremena.pdf
Autor: Petr Skřehot