Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space

Cílem této knihy je blíže představit kancelářská pracoviště a související aspekty pracovního prostředí, ergonomie pracovního místa, psychosociální stránky. Jsou zde uvedeny vybrané rizikové faktory, které mohou významnou měrou ovlivňovat kvalitu práce, úroveň BOZP a pracovní pohodu na tomto typu pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována specifickému typu kanceláří, tzv. velkoprostorovým kancelářím (open space, open plan), které se sice v podnikové praxi vyskytují poměrně často, ale doposud jim nebyl věnován odpovídající zájem. Zkušenosti však stále více potvrzují, že se na tomto typu pracovišť můžeme setkávat s celou řadou činitelů, které mohou působit jak pozitivně, tak také negativně na zdraví a pohodu zaměstnanců.

Přílohy
  • Kancelarska pracoviste s durazem na typ open space.pdf
Autor: Petr Skřehot