Metody analýzy rizik – sbírka příkladů

Vzorové ukázky aplikace metod analýzy rizik: Předběžná analýza ohrožení (PHA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP), Analýza způsobů, důsledků (a kritičnosti) poruch (FMEA/FMECA), Analýza stromu poruchových stavů (FTA), Analýza stromu událostí (ETA), Blokový diagram bezporuchovosti (RBD), Analýza spolehlivosti člověka (HRA), TESEO, THERP, HEART, Metoda Dow FEI a další.

Přílohy
  • SBIRKA_PRIKLADU_HRI_MAR.pdf
Autor: Petr Skřehot