Spolehlivost lidského činitele

Jaderná zařízení vzbuzují jak respekt vyvolaný používanými špičkovými technologiemi a pracovními postupy, tak nedůvěru, ke které přispívá každá neprojektová situace kterékoli části provozu. Na těchto neprojektových situacích se podílí v podstatné míře obsluha, které je v rámci uvedené knihy věnována hlavní pozornost. V publikaci jsou shrnuty různé nehody, na jejichž vzniku se podílelo selhání lidského činitele. Autoři Miloš Paleček, Stanislav Malý a Adam Gieci.

Přílohy
  • spolehlivost-lidskeho-cinitele.pdf
Autor: Petr Skřehot