Název Popis
Psychická zátěž

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

MIPS – Metoda identifikace příčin selhání

Metoda zjišťuje příčiny selhání lidského činitele pomocí dotazníků vyplňovaných vybranými pracovníky na vytipovaných pracovních pozicích. Na základě získaných odpovědí jsou identifikovány soubory možných příčin, které způsobily selhání lidského činitele a vedly k mimořádné události. Metoda umožňuje nalézt nejpravděpodobnější příčiny selhání lidského činitele a určit míru pravděpodobnosti správného určení skutečných příčin.

LEKTOR – Metoda pro analýzu příčin nehod a selhání

Metoda je jednoduchým nástrojem, který umožňuje bez větších požadavků na přípravu zvýšit systematičnost vyšetřování příčin nežádoucích událostí – provozních poruch, selhání a nehod. Zaměřuje pozornost na systémová selhání, která jsou příčinou konkrétních selhání provozních pracovníků. 

Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti

Kultura jakéhokoli podniku by měla být soustředěna na bezpečnost. Pro organizace s jaderným zařízením by však kultura bezpečnosti měla být dominantním as­pektem kultury organizace. Bohužel mnoho lidí, kteří pracují v oblasti bezpečnosti, neví, co kultura bezpečnosti obnáší a jak ji posuzovat. Příručka podává základní informaci o tom, co je kultura a klima bezpečnosti a jak je můžeme ovlivňovat. 

Kultura a komunikace v podnikovém prostředí

Autoři David Michalík a Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.