Název Popis
Vybrané kapitoly z požární ochrany

Jedná se o obsáhlý studijní materiál zaměřený na širokou oblast požární ochrany. Publikace je tvořena 3 díly. Vedoucím autorského týmu byl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.

Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Autorky Marcela Dobřanská a Uršula Rusnoková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Vzorový sborník pro poskytování OOPP

Autor VUBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Základy aplikované ergonomie

Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způ­sobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s po­žadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedos­tatků …

Základy hodnocení zdravotních rizik

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice hodnocení zdravotních rizik dostupný v tištěné i elektronické podobě. Vedoucím autorského kolektivu byl prof. Kamil Provazník.  Ke stažení dostupný zde: http://www.szu.cz/…karske-praxi

Zásady bezpečné práce – člověk v obchodě

Autor Miloš Paleček. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Zraková zátěž

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.